China Shipbuilding
  | 
   跳过导航链接
Shipyard
Ship Building展开 Ship Building
  Shipyard
 
 
1. CIMC SOE
2. CMHI (Jiangsu)
3. CMHI (Shenzhen)
4. CSSC, Bohai HI
5. CSSC, Chengxi Shipyard
6. CSSC, Chengxi Shipyard (Yangzhou)
7. CSSC, Dalian Shipyard
8. CSSC, Guangzhou Shipyard Intl.
9. CSSC, Huangpu-Wenchong
10. CSSC, Huangpu-Wenchong (Changzhou)
11. CSSC, Huangpu-Wenchong (Nansha)
12. CSSC, Hudong-Zhonghua
13. CSSC, Jiangnan Shipyard
14. CSSC, Shanhaiguan Shipyard
15. CSSC, Waigaoqiao (SWS)
16. Dalian COSCO KHI (DACKS)
17. Dayang Offshore
18. Fujian Southeast Shipbuilding
19. Guangxin Shipbuilding HI
20. Hantong HI
21. Hexing Shipyard, Zhejiang
22. Jiangmen Nanyang
23. Jiangsu Zhenjiang Shipyard
24. Jinling Shipyard, China Merchants
25. Jinling-Dingheng, China Merchants
26. Keppel Nantong Shipyard
27. Nantong COSCO KHI (NACKS)
28. New Dayang Shipbuilding
29. New Times Shipbuilding (NTS)
30. New Yangzi Shipbuilding
31. Penglai Jinglu Shipyard
32. Qingdao SY
33. South China Shipyard
34. Taizhou Sanfu Shipbuilding
35. Wuhu shipyard
36. Xiangyu SOE
37. Xinle Shipyard (Ningbo)
38. Xinle Shipyard (Zhejiang)
39. Yangfan Group
40. Yangzi Xinfu Shipbuilding
41. Yangzijiang Offshore
42. Yangzijiang Shipbuilding
 
China Shipbuilding, 2014