China Shipbuilding
  |    | 
   跳过导航链接
新造船展开 新造船
船队信息展开 船队信息
 航运及船东公司 |  MTT Shipping Sdn Bhd
 
MTT Shipping Sdn Bhd
www.mttshipping.com.my

No. 16, Jalan Sungai Aur/KS4, 42000 Port Klang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia马来西亚支线型集装箱船东。其执行主席Ong Kean Lee是马来西亚拿督。


船队信息   (船队信息仅供参考,具体船队信息请联系船东公司!)
Vessel NameVessel TypeShipyardBuilt
MTT MuaraContainer Ship, 1,679 TEUHHIC (Yeongdo)2000 - 09
MTT Kuching DuaContainer Ship, 1,367 TEUCShipbuildingC (Kaohsiung)1995 - 05
MTT BintuluContainer Ship, 1,439 TEUCShipbuildingC (Keelung)1997 - 12
MTT Pulau PinangContainer Ship, 1,157 TEUShin Kochi Jyuko1997 - 02
MTT HaiphongContainer Ship, 1,078 TEUJurong SML2002 - 05
MTT SaisuneeContainer Ship, 1,162 TEUMawei Shipbuilding (Mawei)2019 - 08
MTT SenariContainer Ship, 1,162 TEUMawei Shipbuilding (Mawei)2020 - 01
MTT SapangarContainer Ship, 1,800 TEUZhoushan Changhong2021 - 07
MTT SamalajuContainer Ship, 1,162 TEUMawei Shipbuilding (Mawei)2021 - 02
MTT SempornaContainer Ship, 1,162 TEUMawei Shipbuilding (Mawei)2021 - 03
MTT RajangContainer Ship, 415 TEUNantong Tongmao2023 - 01
MTT TawauContainer Ship, 1,162 TEUSzczecin Shipyard1997 - 08
MTT PengerangContainer Ship, 1,134 TEUSedef Gemi (Tuzla)2006 - 08
MTT Tanjung ManisContainer Ship, 1,145 TEUSedef Gemi (Tuzla)1999 - 05
MTT SingaporeContainer Ship, 650 TEUHHIC (Yeongdo)1996 - 05
MTT SandakanContainer Ship, 1,800 TEUZhoushan Changhong2021 - 11
MTT SibuContainer Ship, 415 TEUNantong Tongmao2021 - 07
MTT SarikeiContainer Ship, 415 TEUNantong Tongmao2022 - 05

新造船订单 (订单信息仅供参考,详细订单信息请联系相关船厂!)
Vessel TypeShipyardDeliveryContract Date
Container Ship, 1,120 TEULinhai Huipu Shipbuilding2023 - 102021 - 12
Container Ship, 1,120 TEULinhai Huipu Shipbuilding2023 - 082021 - 12
Container Ship, 1800 TEUPenglai Jinglu Shipyard20232021 - 09
Container Ship, 1800 TEUPenglai Jinglu Shipyard20232021 - 09
Container Ship, 1800 TEUPenglai Jinglu Shipyard20232021 - 09
Container Ship, 1,800 TEUPenglai Jinglu Shipyard2024 - 042022 - 03
Container Ship, 1,800 TEUPenglai Jinglu Shipyard2024 - 062022 - 03


 
如果您有意联系该公司,请在下面留言并留下您的联系方式:

China Shipbuilding, 2014