China Shipbuilding
  |    | 
   跳过导航链接
新造船展开 新造船
 航运及船东公司 |  Pan Ocean Co Ltd
 
Pan Ocean Co Ltd
www.panocean.com
7, Jongro-5 gil, Jongro-gu
Seoul, Korea
Tel: +82 231 651 14
Fax: +82 231 652 96
Email: panocean@panocean.com

韩国泛洋海运。
 
 大宇造船获得韩国泛洋航运一艘VLCC订单 (2020-04-03)
more 更多信息


 
如果您有意联系该公司,请在下面留言并留下您的联系方式:

China Shipbuilding, 2014