China Shipbuilding
  |    | 
   跳过导航链接
新造船展开 新造船
 中间商 |  Barry Rogliano Salles (BRS)
 
Barry Rogliano Salles (BRS)
www.brs-paris.com

11 Boulevard Jean Mermoz,
92522 Neuilly sur Seine Cedex
Tel: +33 (0)1 41 92 12 34
Fax: +33 (0)1 41 92 12 44

公司成立于1856年,具有150多年顶尖航运经纪历史,曾经是一家族企业,1988年开始转由几位高级合伙人控股。直到今天,BRS发展成为由30多家合伙人管理的现代化公司。是世界知名船舶经纪公司,有丰富的客户资源。


联系方式
【 仅限会员 】


 
如果您有意联系该公司,请在下面留言并留下您的联系方式:

China Shipbuilding, 2014