China Shipbuilding
  |    | 
   跳过导航链接
新造船展开 新造船
船队信息展开 船队信息
 LNG/LPG 运输船 |  超大型天然气运输船(LNG)
 
 
 
下载相关文件
Member Only LNG CARRIER (172,000m3)
 

174,000 m3 LNG CARRIER (NO96 L03+) -- Developed by Hudong-Zhonghua ShipyardMAIN PARTICULAR

Length (o.a.): 290.00 m
Length (b.p.): 278.00 m
Breadth mld: 46.95 m
Depth mld:   26.25 m
Draught (Design, mld): 11.30 m
Deadweight at Td: 84,300 t

Tank Capacities:

HFO and MGO: 5,000 m3
Lubricating oil: 360 m3
Ballast water: 58,100 m3
Fresh and Distilled water: 400 m3
Cargo tank volume: 174,000 m3

Main Engine & Service Speed

Main Engine: WinGD 2 x W5X72DF
Service Speed: 19.50 knots
Crusing Range: 14,000 n.miles


新造船订单 (订单信息仅供参考,详细订单信息请联系相关船厂!)
Vessel TypeShipyardOwner CompanyDeliveryContract Date
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hyundai Samho HINippon Yusen Kaisha (NYK Line)20272023 - 03
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hyundai Samho HINippon Yusen Kaisha (NYK Line)20272023 - 03
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hyundai Samho HIAsyad Shipping (Oman Shipping)2026 - 032022 - 12
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hyundai Samho HIAsyad Shipping (Oman Shipping)2026 - 062022 - 12
LNG Carrier, 175,000 cu.m.Dalian Shipbuilding招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping)2026 - 112022 - 12
LNG Carrier, 175,000 cu.m.Dalian Shipbuilding招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping)2026 - 082022 - 12
LNG Carrier, 180,000 cu.m.Samsung HICelsius Shipping2025 - 122022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Samsung HISeapeak LLC2027 - 122022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Samsung HISeapeak LLC2027 - 092022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Samsung HISeapeak LLC2027 - 062022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Samsung HISeapeak LLC2027 - 032022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Samsung HISeapeak LLC2027 - 012022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua上海中远海运液化天然气投资有限公司 (COSCO Shipping LNG)20272022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua上海中远海运液化天然气投资有限公司 (COSCO Shipping LNG)20272022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua上海中远海运液化天然气投资有限公司 (COSCO Shipping LNG)20272022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Daewoo (DSME)Maran Gas Maritime Inc.2026 - 122022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua中国液化天然气运输(控股)有限公司 CLNG20262022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua中国液化天然气运输(控股)有限公司 CLNG20262022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua中国液化天然气运输(控股)有限公司 CLNG20252022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua中国液化天然气运输(控股)有限公司 CLNG20262022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua中国液化天然气运输(控股)有限公司 CLNG20252022 - 11
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua天津西南海运有限公司 (Wideshine Enterprise)20282022 - 10
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua天津西南海运有限公司 (Wideshine Enterprise)20282022 - 10
LNG Carrier, 174,000 cu.m.Hudong Zhonghua天津西南海运有限公司 (Wideshine Enterprise)20282022 - 10
LNG Carrier, 200,000 cu.m.Daewoo (DSME)Venture Global LNG2026 - 122022 - 10
Records: 284,   Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>
 
LNG燃料加注船
30,000立方米LNG运输船
灵便型气体运输船
超大型液化气运输船(VLGC)
 
 新造船合同2017版,及相关法律文件模板
 新造船合同 - 中英文对照版
 沪东中华获得商船三井4艘17.4万方LNG运输船订单 (2022-04-10)
 三星重工获得韩国“H-Line”4艘17.4万方LNG运输船订单 (2022-03-02)
 中集太平洋海工获得加拿大“Seaspan”2+1艘7600方LNG加注船订单 (2022-02-26)
 沪东中华获得中远海运3艘17.4 万立方米LNG运输船订单 (2021-12-08)
 大宇造船获得“BW LNG”4艘17.4万立方米的LNG运输船订单 (2021-12-07)
 川崎重工获得“K-Line”一艘8.6万方超大型LPG运输船订单 (2021-09-01)
more 更多信息


 
如果您有意建造新船,请留言并留下您的联系方式:

China Shipbuilding, 2014